Cảng thông minh

Giải pháp quản lý thông minh

Cảng thông minh Đúng hàng, đúng nơi, đúng lúc

Cảng thông minh cũng đã tăng cường kiểm soát các khía cạnh quan trọng nhất của quy trình vận chuyển hàng lạnh, bao gồm giảm thiểu thời gian nhàn rỗi và giám sát tải lạnh. Sự xuất hiện của Internet of Things (IoT), bao gồm GPS, các thiết bị viễn thông và giám sát từ xa, đã thay đổi ngành công nghiệp này.

Cảng thông minh đại diện cho một sự thay đổi triệt để cho chuỗi cung ứng đã tác động tích cực đến ngành công nghiệp. Với thời gian của chu kỳ luân chuyển hàng hóa giảm, chuyển động hàng hóa có thể dễ dự đoán được, cũng như dữ liệu đáng tin cậy về hoạt động trong môi trường mạng, các khả năng nâng cao này đang mang lại hiệu quả xử lý chưa từng có trong ngành.
Hệ thống cần trục & Palăng không dừng
Vận chuyển container không chậm trễ
Kiểm tra hàng hóa không sai sót
Giải pháp cổng không dự phòng
Giải pháp AIoT của Advantech
Prices

Hậu cần kỹ thuật số và Quản lý đội tàu

Hệ thống cần trục và vận thăng không dừng. Vận chuyển Container không chậm trễ.

Không chỉ là một chiếc máy tính bảng. Xây dựng giải pháp điện toán di động lý tưởng của bạn với máy tính bảng cấp công nghiệp Advantech của chúng tôi! Được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp đa dạng

more services