Giải Pháp Edge Intelligence

Giải Pháp và Dịch Vụ IoT Edge Intelligence

Nền tảng Edge Intelligence với AIoT

Advantech là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực hệ thống thông minh IoT , công nghiệp 4.0, tự động hóa máy móc, điện toán nhúng, hệ thống nhúng, giao thông vận tải, …
 

Các giải pháp Artificial Intelligence of Things (AIoT) đề cập đến việc áp dụng các công nghệ AIoT trong các ứng dụng IOT

Các sản phẩm và giải pháp cung cấp cho các khách hàng thuộc lĩnh vực Điện,Dầu khí,Giao thông,Tự động hóa nhà máy,Hàng hải,…
 

.

Máy tính nhúng không quạt
Giải Pháp Edge Intelligence
Dịch Vụ IoT Edge Intelligence
Công nghệ máy tính từ Advantech.
Quản lý vận hành và từ xa thiết bị IoT
Giải pháp

Giải pháp tự động hóa nhà máy sản xuất 

Tự động hóa trong công nghiệp được hiểu là việc ứng dụng các hệ thống điều khiển tự động, như máy tính, các loại robot …

Công nghiệp 4.0 là sự hiện diện của các công nghệ kết nối mới trong hoạt động của nhà máy. Advantech cung cấp nhiều dạng máy tính nhúng tự động

Nhiều dịch vụ hơn